عنوان : بازدید میدانی سرپرست سازمان عمران وبازآفرینی از كارخانه فرآورده های بتنی سازمان
کد خبر : ۱۲۰۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ 
ساعت : ۱۵:۴۳:۴۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0