عنوان : اجرای عملیات كانال عرضی خیابان جهت اجرای كانیو در ابتدای خیابان كشاورز در میدان پیر نجم الدین
کد خبر : ۱۲۰۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۱۵:۴۰:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0