عنوان : بازدید میدانی شهردار محترم دكتر ناظم رضوی با جمعی از مدیران شهری از باغراه های استخر كدیور
کد خبر : ۱۲۰۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۱۵:۲۲:۵۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید میدانی شهردار محترم دکتر ناظم رضوی به همراه جمعی از مدیران شهری از باغ راهها و کوچه باغ های مسیر استخر کدیور و شناسائی مالکان جهت مذاکره و تعامل با آنها در خصوص اجرای طرح احیاء و مرمت و جداره سازی بافت کوچه باغها و باغراههای استخر کدیور انجام گرفت .


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0